تبلیغات
صفحه شخصی نبی الله باستان فارسانی

نظر سنجی
شما در اینترنت دنبال چه چیزی هستید؟لینک دوستان

سوالات درس به درس اجتماعی سوم

سوالات ریاضی سوم راهنمایی استان لرستان

خرداد 90                  خرداد 91                    خرداد 92

                  


هزار سوال تستی از کتاب فارسی سوم راهنمایی


سوالات تستی فصل های 1 و 2 و 3 فارسی سوم


سوالات تستی فصل های 4 و 5 و 6 فارسی سوم


سوالات تستی فصل های 7 و 8 فارسی سوم


سوالات المپیاد فارسی سوم راهنمایی


دانش های زبانی و ادبی فارسی سوم راهنمایی


توضیحات نشانه های نگارشی فارسی


آزمون ادبیات فارسی -پایه سوم راهنمایی- آبان ۹۲


سوالات آزمون املای فارسی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


سوالات آزمون آیین نگارش -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


سوالات آزمون تاریخ -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱

سوالات آزمون جغرافیا -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


آزمون نوبت اول درس پیام های آسمان

 سوم راهنمایی-چهارم دی ماه ۹۲

آزمون میان نوبت اول درس پیام های آسمان پایه سوم

۲۹ آبان ۹۲


درس آمادگی دفاعی

آزمون میان نوبت اول پایه سوم -۹آذرماه ۹۲


آزمون میان نوبت اول درس حرفه وفن پایه سوم-۵ آذرماه۹۲


آزمون میان نوبت اول درس تاریخ پایه سوم- ۴ آذرماه ۹۲


آزمون عربی پایه سوم- میان نوبت اول- ۳ آذر۱۳۹۲


آزمون درس ریاضی پایه سوم - میان نوبت اول-۲۸ آبان ۱۳۹۲


آزمون میان نوبت اول، علوم پایه سوم- ۲۸ آبان ۱۳۹۲


آزمون علوم -پایه سوم- ۲۸ آبان ۹۲


آزمون نهایی حرفه وفن سال سوم

مدارس راهنمایی شهرتهران درخرداد۱۳۹۲


آزمون نهایی درس تاریخ پایه سوم

 مدارس راهنمایی شهرتهران درخرداد۱۳۹۲


سوالات آزمون نهایی درس تاریخ 

سال سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

 ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

سال۱۳۹۰         سال۱۳۸۹              سال۱۳۸۸              سال۱۳۸۷

                                     


آزمون نهایی املای فارسی سال سوم

 مدارس راهنمایی شهرتهران درخرداد ۱۳۹۲


آزمون نهایی درس علوم

پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران درخردادماه۱۳۹۲


سوالات آزمون نهایی املای فارسی پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

 

  سال۱۳۹۰                 سال۱۳۸۹           سال۱۳۸۸            سال۱۳۸۷  

                                    


سوالات آزمون نهایی درس علوم

 پایه سوم مدارس راهنمایی شهرتهران

 ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

          سال۱۳۹۰            سال۱۳۸۹            سال۱۳۸۸           سال۱۳۸۷        

                                          


سوالات آزمون نهایی درس عربی پایه سوم

مدارس راهنمایی شهرتهران درخرداد ماه۱۳۹۲


سوالات آزمون نهایی درس عربی پایه سوم

مدارس راهنمایی شهرتهران

از سال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

 سال۱۳۹۰          سال۱۳۸۹            سال ۱۳۸۸           سال۱۳۸۷

                               


سوالات آزمون نهایی درس تعلیمات اجتماعی سال سوم

 مدارس راهنمایی شهرتهران درخردادماه۱۳۹۲


سوالات آزمون نهایی تعلیمات اجتماعی سال سوم

 مدارس راهنمایی شهرتهران

ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

         سال۹۰               سال۸۹              سال۸۸              سال۸۷

                                 


سوالات آزمون نهایی زبان انگلیسی سال سوم

 مدارس راهنمایی شهرتهران درخردادماه۱۳۹۲


سوالات آزمون نهایی زبان انگلیسی دانش آموزان سال سوم

 مدارس راهنمایی شهر تهران

 ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

سال۱۳۹۰            سال۱۳۸۹          سال۱۳۸۸           سال۱۳۸۷

                         


نمونه سوال زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی


سوالات آزمون نهایی قرآن پایه سوم راهنمایی

 مدارس شهرتهران درخرداد۱۳۹۲


سوالات آزمون قرآن

سال سوم راهنمایی دانش آموزان شهرتهران درخردادماه

 ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷ 

              سال۹۰              سال۸۹             سال۸۸             سال۸۷

                          


سوالات آزمون نهایی نگارش وانشای فارسی سال سوم راهنمایی

 مدارس شهرتهران درخرداد ۱۳۹۲


سوالات آزمون نهایی آیین نگارش دانش آموزان شهرتهران

           ازسال۱۳۹۰ الی۱۳۸۷

                 سال۱۳۹۰           سال۱۳۸۹           سال۱۳۸۸          سال۱۳۸۷

                          


آزمون نهایی درس جغرافیای پایه سوم راهنمایی شهرتهران

  نوبت دوم- اردیبهشت۱۳۹۲


سوالات امتحان نهایی درس جغرافیا

سال سوم راهنمایی دانش آموزان شهر تهران

        سال۱۳۹۰              سال۱۳۸۹              سال ۱۳۸۸           سال ۱۳۸۷

                                   


آزمون نهایی درس ریاضی ورسم

دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهرتهران

اردیبهشت۹۲


سوالات امتحانات نهایی ریاضی سال سوم راهنمایی شهرتهران

ازسال۱۳۸۷ تا۱۳۹۰   

خرداد۸۷

 

شهریور۸۷

خرداد۸۸

شهریور۸۸

دیماه۸۸

خرداد۸۹

مرداد۸۹

شهریور۸۹

دیماه۸۹

خرداد۹۰

مرداد۹۰

شهریور۹۰

مهرماه۹۰

دیماه۹۰


سوالات آزمون نهایی درس پیام های آسمان

 مدارس راهنمایی شهرتهران

 پایه سوم-نوبت دوم -اردیبهشت۹۲


نمونه سوالات درس به درس پیام های آسمان- پایه سوم

اردیبهشت ماه۱۳۹۲


آزمون پیام های آسمان میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


آزمون اجتماعی میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم

فروردین ماه۱۳۹۲


آزمون زبان انگلیسی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون جغرافی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون تاریخ میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون ریاضی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم-گروه الف

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون علوم میان نوبت دوم- پایه سوم-گروه ب

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون عربی میان نوبت دوم- پایه سوم

اسفندماه۱۳۹۱


آزمون آمادگی دفاعی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


آزمون زبان انگلیسی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


آزمون ریاضی نوبت اول- پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


نمونه سوال درس آمادگی دفاعی

پایه سوم راهنمایی

نوبت اول


نمونه سوال ریاضیات پایه سوم راهنمایی

نوبت اول

 


سوالات آزمون عربی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


سوالات آزمون حرف وفن -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


سوالات آزمون اجتماعی -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱


نمونه سوالات درس حرفه وفن

  پایه سوم راهنمایی

سری اول

سری دوم

سری سوم

سری چهارم

سری پنجم


سوالات آزمون آموزش قرآن -پایه سوم

دی ماه۱۳۹۱
درباره وبلاگ

"تارنگار بیستـــــون"
فرهنگی ، اجتماعی ، انتقادی

به منظور آگاهی دادن برای مقابله با كج فهمی، تحجر و تنگ نظری ها در جامعه نسبت به مسائل اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در تاریخ بیستم شهریور 1384 فعالیت خود را آغاز نموده و در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ایران نیز به ثبت رسیده است. دیدگاه های ارزنده شما می تواند مدیر وبسایت را در رسیدن به اهداف عمومی خود یاری رساند.
با سپاس فراوان
نبی الله باستان فارسانی
شماره ارسال پیامک به مدیر وبسایت:
30006721000152
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل نوشته ها: عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

نام کاربری :
رمز عبور :
شماره موبایل گیرنده :
متن پیامک:

تحلیل آمار سایت و وبلاگ