مشکلات الزام تدریس معاونان مدارس راهنمایی
نبی الله باستان فارسانی
روزنامه ی آرمان 18بهمن ماه 1391 ص 7

       موضوع لزوم تدریس موظف معاونان مدارس راهنمایی در مجتمع‌های آموزشی و پرورشی بین 6 تا 12 ساعت در هفته، همزمان با آیین نامه اجرایی مجتمع‌ها ابلاغ شد اما در بیشتر مناطق کشور این قسمت از آیین نامه به اجرا در نیامد.
       در سال تحصیلی جاری با کسری بودجه در وزارت آموزش و پرورش، مسئولان برخی از مناطق کشور، به فکر افتادند تا با حذف اضافه کاری‌های دبیران و الزام معاونان مدارس بر تدریس موظف با این مشکل مقابله کنند اما اجرای این قانون آن هم در میانه سال، خود مشکلاتی را در پی داشته و خواهد داشت که نتیجه‌‌ای جز بی‌انگیزگی معلمان، سردرگمی دانش‌آموزان و در نهایت کاهش کیفیت آموزش نخواهد داشت.
      دانش‌آموزانی که در نیمه نخست سال تحصیلی با یک معلم و شیوه تدریس او آشنا شده‌اند باید نیمه دوم سال را شاهد حضور معلمی دیگر باشند. این تغییر آنان را دچار سردرگمی خواهد ساخت. معاونان مدارس نیز که تا این زمان ضمن انجام وظایف خود ماهانه مبلغی را به‌عنوان اضافه کاری اداری دریافت می‌کردند حال علاوه بر حذف اضافه کار یاد شده مجبور به تدریس حداقل شش ساعت به‌صورت موظف در آموزشگاه خود شده‌اند که نه تنها با بی‌میلی بر سر کلاس‌های درس حاضر می‌شوند بلکه رغبت و انگیزه انجام امور اداری مربوط به معاونت را نیز از دست می‌دهند.
      اما معضلی جدی‌تر که در اجرای این برنامه گریبان آموزش و پرورش را خواهد گرفت تدریس دبیران غیرتخصصی است که بیشترین ضرر آن به دانش‌آموزان می‌رسد. اگر در آموزشگاهی ساعات اضافه کار وجود نداشته باشد که دبیری را مجبور به واگذار کردن آن به معاون مدرسه کنند، معاون مربوط باید با توجه به رشته تحصیلی خود به میزان شش ساعت از ساعات موظف یکی از دبیران را بر عهده بگیرد.
       حال دبیری که به این صورت دچار کسر موظف می‌شود باید در آموزشگاهی دیگر ساعات موظفی خود را تکمیل کند و اینجاست که او در صورت عدم وجود ساعات مرتبط با رشته تحصیلی مجبور است به تدریس دروس غیر مرتبط بپردازد. مسأله‌‌ای که برای خود من نیز پیش آمده است و پس از واگذاری شش ساعت دروس ادبیات فارسی به معاون مدرسه، مجبور به تدریس علوم اجتماعی در مدرسه‌‌ای دیگر شده ام که تا این موقع سال اضافه کار دبیری دیگر بوده است. حال این سوال پیش می‌آید که نتایج حاصل از تدریس‌های غیرمرتبط را که با بی‌انگیزگی دبیران و کاهش کیفیت تدریس همراه است، چه کسی پاسخ می‌دهد؟