نظر به اینکه پایه ریز عقلانیت،، شایستگی، امیدواری، منزلت و توسعه پایداردرجامعه جز آموزش و پرورش نیست  لذا این وزارتخانه باید وزیری در اختیار داشته باشد که بتواند همراه با رئیس جمهور محترم گام های بزرگ بردارد و این مقدور نیست مگر با شجاعتی توام با تفکرِ نوآوری و نگاهی ریز بین و رو به جلو.
          کانون فرهنگیان شیراز به عنوان نماینده جمع کثیری از فرهنگیان شیراز و هم دل با فرهنگیان سراسر کشور طی بررسی های دقیق به این نتیجه رسید که در حال حاضر شخصی با این ویژگی ها که بتواند جناب دکتر روحانی را در این راه خطیر یاری نماید جز منتخب خود رئیس جمهور نیست. بدیهی است  ایشان هستند که تشخیص می دهند چه کسی می تواند در رسیدن به اهدافشان یاریشان نماید.لذا به انتخاب ایشان اعتماد کرده و از آقای نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش حمایت نموده و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است به دور از تعصبات جناحی به جناب نجفی و تشخیص فرهنگیان معزز اعتماد نمایند.    
به امید آینده ای پر امید و تدبیر
کانون صنفی فرهنگیان شیراز